Copic Markertusche Nachfülltinte 25ml.

Kleurechte inkt op alcoholbasis

Het Copic kleurassortiment omvat 214 kleuren inkt. De met * gemerkte kleuren zijn voor de Copic en de Copic Wide.
De kleuren zijn goed watervast. Na droging kan er "overschilderd" worden zonder dat de onderkleur doorloopt.

De flaconverpakking is 25ml. en is voldoende voor ca 10 keer navullen

!

0 COLORLESS BLENDER

100 BLACK

110 SPECIAL BLACK

B00 FROST BLUE

B01 MINT BLUE

B02 ROBINS EGG

B04 TAHITAN BLUE

B05 PROCESS BLUE

B06 PEACOCK BLUE

B12 ICE BLUE

B14 LIGHT BLUE

B16 CYANINE BLUE

B18 LAPIZ LAZULI

B21 BABY BLUE

B23 PHTALO BLUE

B24 SKY

B26 COBALT BLUE

B29 ULTRAMARINE

B32 PALE BLUE

B34 MANGANES BLUE

B37 ANTWERP BLUE

B39 PRUSSIAN BLUE

B41 POWDER BLUE

B45 SMOKY BLUE

BG02 NEW BLUE

BG05 HOLIDAY BLUE

BG09 BLUE GREEN

BG10 COOL SHAD

BG11 MOON WHITE

BG13 MINT GREEN

BG15 AQUA

BG18 TEAL BLUE

BG32 AQUA MINT

BG34 HORIZON GREEN

BG45 NILE BLUE

BG49 DUCK BLUE

BG99 FLAGSTONE BLUE

BV00 MAUVE SHADOW

BV04 BLUE BERRY

BV08 BLUE VIOLET

BV23 GREY LAVENDER

BV31 PALE LAVE

C0 COOL GREY 0

C1 COOL GREY 1

C10 COOL GREY 10

C2 COOL GREY 2

C3 COOL GREY 3

C4 COOL GREY 4

C5 COOL GREY 5

C6 COOL GREY 6

C7 COOL GREY 7

C8 COOL GREY 8

C9 COOL GREY 9

E00 SKIN WHITE

E02 FRUIT PINK

E04 LIPSTICK NATURAL

E07 LIGHT MAHOGANY

E09 BURNT SIENNA

E11 BARE BEIGE

E13 LIGHT SUNTAN